Contact

Het Locov is een overlegplatform en neemt geen inhoudelijke standpunten in. Ook neemt het Locov geen besluiten.  Het innemen van inhoudelijke standpunten en besluiten is voorbehouden aan de individuele leden. De leden doen dit ieder vanuit hun eigen rol, rechten en bevoegdheden.

Heeft u inhoudelijke vragen, klachten, opmerkingen of suggesties? Dan kunt u het beste contact opnemen met één of meer van de afzonderlijke Locov leden of de klantenservice van NS. Heeft u een klacht en komt u er niet uit met de klantenservice van NS?  Dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Openbaar Vervoer van De Geschillencommissie. 

Bezoekadres
Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag

Postadres
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

E-mail: Info@Locov.nl
Tel: (070) 4568999

 

Cookie-instellingen