Besluit actualisatie vervoerconcessie hoofdrailnet en indicatoren ProRail

22-12-2020
506 keer bekeken

Op deze pagina treft u een overzicht aan van de adviesaanvragen adviezen en besluiten die binnen het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer zijn uitgebracht. De meest recente publicaties staan bovenaan. Via het menu kunt u op onderwerp zoeken in het archief.

Besluit en adviesvraag van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en advies van de consumentenorganisaties in het Locov

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een besluit genomen over de actualisatie van de vervoerconcessie en de bijstelling van de prestatie-indicatoren van ProRail vanaf 2021. Op 6 oktober 2020 zijn de consumentenorganisaties in het Locov om advies gevraagd over de actualisatie. Zij hebben op 19 november 2020 geadviseerd.

De adviesvraag, het advies en het besluit en de bijbehorende bijlagen zijn via de onderstaande links in te zien.

Twitter

Cookie-instellingen