Tarieven 2021

10-11-2020
21 keer bekeken

Op deze pagina treft u een overzicht aan van de adviesaanvragen adviezen en besluiten die binnen het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer zijn uitgebracht. De meest recente publicaties staan bovenaan. Via het menu kunt u op onderwerp zoeken in het archief.

Adviesaanvraag en besluit van de Nederlandse Spoorwegen en advies van de consumentenorganisaties in het Locov

NS heeft de wijzigingen in de tarieven voor 2021 bekend gemaakt. Het betreft hier zowel de nationale en internationale tarieven. De consumentenorganisaties in het Locov hebben eerder grotendeels positief geadviseerd op de tariefvoorstellen van NS. Zij waren wel kritisch over de voorgenomen verhoging van het minimumtarief naar 2,50 euro voor de binnenlandse tarieven. Zij hebben geadviseerd om de prijsaanpassing zoveel mogelijk gelijkmatig over alle afstanden te verdelen. Dit advies heeft NS overgenomen. NS heeft eveneens een advies van de consumentenorganisaties over de algemene vervoervoorwaarden van NS International aangaande het reizen voor of na een gereserveerde trein overgenomen.

De adviesaanvragen, de adviezen en het besluit zijn via de onderstaande links in te zien.

Twitter

Cookie-instellingen