HSL & internationaal spoor

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft met de invoering van een vervoersconcessie in 2015  de HSL-zuid ondergebracht onder het hoofdrailnet. Hiermee is het recht om treinen te rijden over de HSL-zuid onderdeel geworden van de Vervoersconcessie voor het hoofdrailnet. Deze vervoersconcessie is vanaf 2015 voor 10 jaar gegund aan NS. Conform de Wet personenvervoer en de vervoersconcessie is NS verplicht om advies te vragen aan de consumentenorganisaties over bepaalde klantaspecten van het vervoer over de hogesnelheidslijn. De consumentenorganisaties, het ministerie van IenW en NS hebben ervoor gekozen om met elkaar te overleggen in de reguliere Locov vergadering.

Het ministerie, de consumentenorganisaties en NS bespreken tijdens vergaderingen van het Locov onderwerpen die voor reizigers van belang zijn, zoals tarieven, dienstregeling en concessievoorwaarden. Naast het formele overleg, dat circa zeven keer per jaar plaatsvindt, worden er meerdere informele themaoverleggen georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen.

NS is verplicht advies te vragen aan de consumentenorganisaties over voorgenomen wijzigingen in de dienstregeling, tarief en overige in de concessie geregelde onderwerpen. Dezelfde adviesplicht geldt voor het ministerie als het gaat om wijzigingen in de concessie zelf. Door het aanklikken van de thema’s aan de linker zijde kunt u kennis nemen van de advisering op de verschillende onderwerpen.

Cookie-instellingen