Reactie op adviezen op voorgenomen wijzigingen in de concessie voor het Hoofdrailnet

Reactie op adviezen op voorgenomen wijzigingen in de concessie voor het Hoofdrailnet

Reactie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een reactie gegeven op adviezen van de consumentenorganisaties in het Locov over voorgenomen wijzigingen in de concessie voor het Hoofdrailnet. Het gaat hierbij om de wijziging van enkele artikelen en een wijziging om reisassistentie op alle hiervoor geschikte stations mogelijk te maken. In de reactie gaat het ministerie in op de adviezen van de consumentenorganisaties en wordt het genomen besluit toegelicht.

Meer informatie