Ontwerp beheer- en vervoerconcessie 2015 - 2025

Ontwerp beheer- en vervoerconcessie 2015 - 2025

Adviesaanvraag van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

De staatssecretaris van Infrastructuur en milieu heeft de consumentenorganisaties in het Locov advies gevraagd over de ontwerp beheer- en vervoerconcessie voor de periode 2015 - 2025. De consumentenorganisaties adviseren voor 23 mei 2014.