Nieuw productportfolio

Nieuw productportfolio

Adviesaanvraag

NS heeft de consumentenorganisaties in het Locov advies gevraagd over een nieuwe productportfolio. NS heeft de intentie deze portfolio vanaf 1 augustus 2011 in te voeren. Vanaf deze datum introduceert NS nieuwe abonnementsvormen om het reizen in de daluren aantrekkelijk te maken. De verkoop van VDU-kaarten zet NS dan stop. Deze kaart blijft wel bestaan tegen dezelfde condities en kan gewoon verlengt worden.