Consultatiereactie ERTMS railmap 4

Consultatiereactie ERTMS railmap 4

Consultatiereactie van de consumentenorganisaties in het Locov

Op 27 november 2018 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de concept-Railmap 4.0 ERTMS via internet ter consultatie voorgelegd. De consumentenorganisaties in het Locov hebben op 28 december 2018 een reactie ingezonden op de internetconsultatie. De concept-Railmap 4.0 ERTMS, de consultatiereactie van de consumentenorganisaties en het hoofdlijnenverslag met de reactie van het ministerie kunt u hieronder inzien.

Meer informatie