Antwoordbrief ministerie van IenW op advies OV op en rond de Ruit van Amsterdam

Antwoordbrief ministerie van IenW op advies OV op en rond de Ruit van Amsterdam

Reactie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en waterstaat heeft een reactie gestuurd op het ongevraagde advies van de consumentenorganisaties over het openbaar vervoer op en rond de Ruit van Amsterdam. In de reactie gaat het ministerie in op de adviezen van de consumentenorganisaties.

Meer informatie