Adviesaanvraag aanpassing voorwaarde Geld Terug Bij Vertraging

Adviesaanvraag aanpassing voorwaarde Geld Terug Bij Vertraging

Adviesaanvraag van NS

NS vraagt de consumentenorganisaties in het Locov advies over een voorgenomen aanpassing van de algemene voorwaarden voor de regeling Geld Terug Bij Vertraging. De aanpassing is nodig om andere OV-abonnementenverkopers in de gelegenheid te stellen gelijke voorwaarden te hanteren. De consumentenorganisaties adviseren naar verwachting medio oktober 2019.

Meer informatie