Aanpassingen infrastructuur rond Amsterdam

Aanpassingen infrastructuur rond Amsterdam

Reactie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een reactie gegeven op de advies van de consumentenorganisaties over voorgenomen aanpassingen in de spoorinfrastructuur rond Amsterdam. Het ministerie heeft een deel van de adviezen van de consumentenorganisaties overgenomen. Het advies is meegenomen in de bestuurlijke besluitvorming.

Meer informatie