1. Home
  2.   Nationaal spoor
  3.   Vervoerplan
  4.   Publicaties
  5. Wijzigingen prestatie-indicatoren NS en ProRail

Wijzigingen prestatie-indicatoren NS en ProRail

Publicatie | 15-09-2017

Adviesaanvraag van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu vraagt de consumentenorganisaties in het Locov advies over voorgenomen wijzigingen in de prestatie indicatoren voor NS en ProRail. Aan de hand van de prestatie-indicatoren bepaalt het ministerie of NS en ProRail voldoen aan afspraken die in de beheer- en vervoersconcessie zijn gemaakt. Enkele van deze indicatoren behoeven aanpassing. De wijzigingen moeten per 1 januari 2018 ingaan. De consumentenorganisaties adviseren naar verwachting medio oktober 2017.

Meer informatie

Hoofdmenu

Servicemenu

RSS